ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2556


   พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล
พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
พิธีมอบโล่ประกาศนียบัตรคุณแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556
เวลา 08.00 - 12.00 น.
ณ ห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์


Posted by : งานเวชนิทัศน์และการจัดประชุม , Date : 2013-09-16 , Time : 14:01:29 , From IP : 192.168.51.96

ความคิดเห็นที่ : 1
   ภาพถ่ายโดย นายประทักษ์ บุญเลื่อง (081-7677220)

งานเวชนิทัศน์และการจัดประชุม คณะแพทยฯ มอ.

ท่านสามารถรับชมภาพถ่ายเพิ่มเติมงาน พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2556 <<คลิกที่ชื่องานเพื่อรับชมภาพถ่ายค่ะ


Posted by : งานเวชนิทัศน์และการจัดประชุม , Date : 2013-09-16 , Time : 14:03:58 , From IP : 192.168.51.96

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น