ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ถ้าเราสามารถหยั่งรู้ความคิดของผู้ป่วยและญาติได้


   สำหรับบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยและญาติครับ

http://www.youtube.com/watch?v=HcvA2pdpuSU


Posted by : frank , Date : 2013-08-17 , Time : 11:53:06 , From IP : 172.29.59.75

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น