ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ศิษย์เก่าคณะเเพทย์(3 ท่าน) ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2556


   
ศิษย์เก่าดีเด่น คณะเเพทยศาสตร์ ได้รับรางวัล
ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2556
จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ หน้าที่การงาน
- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รุ่น 10
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสุไหงโกลก จ.นราธิวาส


2. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น
- ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี รุ่น 7
อาจารย์เเพทย์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะเเพทยศาสตร์ ม.อ.


3. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน
- พญ.ปาจรีย์ อารีย์รบ รุ่น 24
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน จ.ราชบุรี

-------------------------------------------------------------------------
Prince of Songkla University Medical Alumni Association
Tel. 074-451531 (1531)


Posted by : ying/alumni , Date : 2013-08-15 , Time : 13:41:55 , From IP : 172.29.2.98

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น