ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

บทความใหม่ เรื่อง การแจ้งข่าวร้าย โดย รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล


   หน่วยแพทยศาสตรศึกษาขอประชาสัมพันธ์

บทความใหม่ เรื่อง การแจ้งข่าวร้าย โดย รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล

http://med-ed.psu.ac.th/web/meu/relat.php


และขอแนะนำเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ เกษม แก้วอิ่ม
มีเนื้อหาเกี่ยวกับ specimens, หุ่นจำลอง,แผ่นภาพ, แผ่นภาพ Duraclear, แผ่นฟิล์ม MRI โดยจัดแบ่งตามระบบต่างๆ ของร่างกาย เปิดให้บริการระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

http://med-ed.psu.ac.th/web/museum/index.html


Posted by : srirat , Date : 2013-08-14 , Time : 09:34:59 , From IP : 172.29.2.122

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น