ความคิดเห็นทั้งหมด : 5

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ คลินิกฝากครรภ์ 13 สิงหาคม 2556


   โครงการ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ คลินิกฝากครรภ์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คุณแม่ที่มาใช้บริการที่คลินิกฝากครรภ์ มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองได้ถูกต้อง ระหว่างตั้งครรภ์
2. เพื่อให้คุณแม่ตระหนักถึงบทบาทของความเป็นแม่


Posted by : ABB , Date : 2013-08-13 , Time : 14:26:42 , From IP : 172.29.12.244

ความคิดเห็นที่ : 1
   ประธานเปิดงาน โดย พญ.สาวิตรี พรานพนัส

Posted by : ABB , Date : 2013-08-13 , Time : 14:29:52 , From IP : 172.29.12.244

ความคิดเห็นที่ : 2
   ภาพบรรยากาศกิจกรรม และของขวัญสำหรับคุณแม่

Posted by : ABB , Date : 2013-08-13 , Time : 14:32:56 , From IP : 172.29.12.244

ความคิดเห็นที่ : 3
   ...

Posted by : ABB , Date : 2013-08-13 , Time : 14:34:14 , From IP : 172.29.12.244

ความคิดเห็นที่ : 4
   ร่วมร้องเพลงอิ่มอุ่น โดย คุณชุติมา ผาติดำรงกุล และ เพลงหนึ่งเดียวคือแม่ โดยคุณดารุณี บุญเกื้อ

Posted by : ABB , Date : 2013-08-13 , Time : 14:36:04 , From IP : 172.29.12.244

ความคิดเห็นที่ : 5
   บรรยากาศในงาน

Posted by : ABB , Date : 2013-08-13 , Time : 14:37:41 , From IP : 172.29.12.244

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น