ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ขอเชิญร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย พีธีคำนับครูและครอบครูไทย
   ชมรมดนตรีไทย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณแพทย์ ขอเชิญชวนบุคลากรและบุตรหลานมาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน และนำเครื่องดนตรีไทยมาร่วมพิธีเพื่อความเป็นศิริมงคล พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน

Posted by : โณดอทคอม , Date : 2013-08-10 , Time : 18:16:28 , From IP : 172.29.9.231

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น