ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

ไขข้อสงสัยเรื่อง สหกรณ์เครดิตยูเยียนคลองจั่นต่อ สอ.มอ.


   
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกท่าน

► เพื่อเป็นการตอบข้อซักถามของสมาชิกและสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับกรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นที่
ส่งผลต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ มอ. ทางศูนย์ประสานงานผู้แทนสมาชิกจึงได้เรียนสอบถามไปยัง ประธานคณะกรรมการ
สอ.มอ. ซึ่งท่านได้กรุณาทำหนังสือเป็นข้อชี้แจงมาให้สมาชิกได้รับทราบดังในภาพด้านล่างแล้วครับ

► เชื่อว่าสมาชิกทุกท่านจะสบายใจและอุ่นใจได้ว่าสหกรณ์เราสามารถจัดสัดส่วนการลงทุนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมใด ๆ สามารถโทรศัพท์ติดไปยังสหกรณ์ได้ (6933) โดยตรงครับ...

ขอแสดงความนับถือ
ศูนย์ประสานงานผู้แทนสมาชิก


Posted by : นายจริงใจ , Date : 2013-08-08 , Time : 11:43:39 , From IP : 172.29.30.233

ความคิดเห็นที่ : 1


   เอกสารชี้แจ้งจากประธาน สอ.มอ. ครับ

Posted by : นายจริงใจ , Date : 2013-08-08 , Time : 11:45:17 , From IP : 172.29.30.233

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น