ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

******* เชิญฟังบรรยาย ม.ในกำกับผ่าน http://psutv.psu.ac.th **********


   เรียน ทุกท่าน

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ร่วมกับสถานีวิทยุ ม.อ. เชิญรับชมและฟัง การถ่ายทอดสด
การบรรยาย ม.ในกำกับ โดย รศ. ทพ.นพ.ดร.สิทธิชัย ทัดศรี รองอธิการบดีจุฬาฯ
จาก ห้องคอนเฟอเร้นซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
ทาง http://psutv.psu.ac.th
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 9.30-11.30 น.

สอบถามข้อมูลได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ หาดใหญ่ โทร.2022-23,2026
มีปัญหาในการรับชม แจ้งศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. โทร. 074-289040

************************************


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2013-08-08 , Time : 09:21:37 , From IP : 172.29.2.242

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น