ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

เชิญร่วมฟังเสวนา “เจาะใจลูกพระบิดา ความภูมิใจของ ม.อ.” 9สค.56
   เชิญร่วมฟังเสวนา “เจาะใจลูกพระบิดา ความภูมิใจของ ม.อ.”
โดยศิษย์เก่าดีเด่นคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2556
ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 12.15-13.30 น.
ณ ห้องวิจารณ์ พานิช อาคารเรียนรวมและหอสมุดคณะแพทย์


Posted by : ying/alumni , Date : 2013-08-06 , Time : 16:11:20 , From IP : 172.29.2.98

ความคิดเห็นที่ : 1
   *-*

Posted by : ying/alumni , Date : 2013-08-06 , Time : 16:13:20 , From IP : 172.29.2.98

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น