ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ประกาศ งานอาคารสถานที่จะทำการฉีดพ่นสเปรย์สารเคมีกำจัดแมลงเพื่อไล่รังผึ้ง


    งานอาคารสถานที่ จะทำการฉีดพ่นสเปรย์สารเคมีกำจัดแมลงเพื่อไล่รังผึ้ง ที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมเด็ก ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระบารมีฯ ตรงมุมอาคารด้านตรงข้ามคณะทันตะฯ ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 - 14.00 น. (ไล่แมลงผึ้ง กลางวันจะลดอันตรายไ้ด้มากกว่าเวลากลางคืน)
เรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือ ในการปิดประตู/หน้าต่าง
หอผู้ป่วยทุกชั้นในอาคารเฉลิมพระบารมีฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้มิดชิดด้วย

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง


Posted by : ดาหลา , E-mail : (bsomkid@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2013-08-05 , Time : 15:59:22 , From IP : 172.29.27.160


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น