ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

*** เชิญฟังบรรยาย ม.ในกำกับ โดย รองอธิการบดีจุฬาฯ ***


   คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาคม ม.อ. ในการดำเนินงานสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ทพ.นพ.ดร.สิทธิชัย ทัดศรี รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ระบบบริหารงานการบริหารบุคลากรของมหา วิทยาลัยในกำกับของรัฐ พร้อมกล่าวถึงอุปสรรคและแนวทางแก้ไขให้แก่ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมตอบคำถามผู้สนใจ ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 9.30-11.30 น. ณ ห้องคอนเฟอเร้นซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖o ปี วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยกำลังดำเนินการประสานงานเพื่อถ่ายทอดการบรรยายไปยังวิทยาเขตต่างๆ ดังมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการ
09.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ และ กล่าวถึงแนวคิดการไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09.50 น. รองศาสตราจารย์ ทพ.นพ.ดร.สิทธิชัย ทัดศรี บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
11.00-11.30 น. ตอบคำถาม
จึงขอเรียนเชิญร่วมฟังการบรรยายดังกล่าว โดยหน่วยงานที่สนใจ สามารถรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมฟัง และส่งรายชื่อได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร.2022-23 วันที่ 7 สิงหาคม 2556


**** http://www.psu.ac.th/node/5302***Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2013-08-01 , Time : 15:32:55 , From IP : 172.29.2.242

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น