ความคิดเห็นทั้งหมด : 7

ชมรมฟุตบอลคณะแพทย์จะจัดฟุตบอล 7 คน เร็วๆนี้ทุกทีมเตรียมฟิตได้แล้ว


   ฟุตบอล 7 คน คณะแพทย์ใกล้ระเบิดความมันส์แล้วขอให้ทุกทีมเตรียมทีมให้พร้อม วันรับสมัคร และแข่งขันจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งคับ

Posted by : จอมยุทธ , Date : 2013-07-31 , Time : 16:19:46 , From IP : 172.29.10.185

ความคิดเห็นที่ : 1
   คณะกรรมการชมรมที่สมาชิกสามารถเสนอแนะได้คับ

Posted by : จอมยุทธ , Date : 2013-07-31 , Time : 16:22:40 , From IP : 172.29.10.185

ความคิดเห็นที่ : 2
   คณะกรรมการ

Posted by : จอมยุทธ , Date : 2013-07-31 , Time : 16:28:44 , From IP : 172.29.10.185

ความคิดเห็นที่ : 3


    คณะกรรมการชมรมฟุตบอลคณะแพทยศาตร์ ปี 2556 วาระ 1 ปี
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ สมเกียรติ สรรพวีรวงศ์ ที่ปรึกษา
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ วรวิทย์ จิตติถาวร ประธานกรรมการ
3 นายธรรมนันท์ เบ็ญจพรกุลพงศ์ รองประธานกรรมการ
4 นายสมคิด ถาวรกิจ กรรมการ
5 นายสมคิด พรหมณี กรรมการ
6 นายเจะแว ตาเยะ กรรมการ
7 นายอภิชัย เพ็ชรมงคล กรรมการ
8 นายคำนึง เพ็ชรมาก กรรมการ
9 นายกวีพจน์ จัทรอินทร์ กรรมการ
10 นายไชยยันต์ บัวเ็พ็ชร กรรมการ
11 นายสุทัศน์ เผือดผ่อง กรรมการและเหรัญญิก
12 นายศิริศักดิ์ แก้วฉิมพลี เลขานุการและนายทะเบียน

สมาชิกชมรมฟุตบอลทราบรายชื่อคณะกรรมการแล้วมีข้อเสนอแนะสามารถติดต่อคณะกรรมการได้ครับ ยินดีรับฟังความคิดเห็นทุท่าครับ


31 กรกฎาคม 2556
ชมรมฟุตบอลคณะแพทย์ศาตร์


Posted by : จอมยุทธ , Date : 2013-07-31 , Time : 16:45:59 , From IP : 172.29.10.185

ความคิดเห็นที่ : 4
   ***

Posted by : จอมยุทธ , Date : 2013-08-01 , Time : 09:50:52 , From IP : 172.29.10.223

ความคิดเห็นที่ : 5
   ####

Posted by : จอมยุทธ , Date : 2013-08-01 , Time : 09:59:05 , From IP : 172.29.10.223

ความคิดเห็นที่ : 6


   สมาชิกชมรมฟุตบอลคณะแพทย์ตอนนี้มีจำนวน 163 ท่าน งบประมาณสนับสนุนชมรมปีนี้ ที่เราน่าจะได้รับคือ 120,480 บาท ตอนนี้ได้รับงบมาแล้ว แปดหมื่นกว่าบาทซึ่งทางเราจะได้นำไปจัดกิกรรมภายในชมรมต่อไป รายชื่อสมาชิกชมรมจะแจ้งอีกครั้งครับตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์

Posted by : จอมยุทธ , Date : 2013-08-01 , Time : 10:17:14 , From IP : 172.29.10.223

ความคิดเห็นที่ : 7


   new
อัพเดทล่าสุด สมาชิกตอนนี้ 162 ท่านครับ ( 1 ชมรม 87 ท่าน , 2 ชมรม 75 ท่าน) ส่วนงบสนับสนุน เริ่มจากเดือนเมษายน ถึง ธันวาคม 2556 รวมเป็น 9 เดือน คับ ปีนี้จึงไม่ใช่ 120,480 คับ แต่เป็น 89,640 บาทคับ ส่วนปีหน้าจะได้งบ 6 เดือนครั้ง แต่จำนวนเงินขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกด้วยคับ


Posted by : จอมยุทธ , Date : 2013-08-01 , Time : 11:40:14 , From IP : 172.29.10.223

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น