ความคิดเห็นทั้งหมด : 4

เชิญเข้าร่วม : โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยนาฏศิลป์พื้นบ้าน 4 ภาค
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมสุขภาพด้วยนาฏศิลป์พื้นบ้าน 4 ภาค

Posted by : bor_big , Date : 2013-07-31 , Time : 13:45:54 , From IP : 172.29.1.130

ความคิดเห็นที่ : 1
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมสุขภาพด้วยนาฏศิลป์พื้นบ้าน 4 ภาค

Posted by : bor_big , Date : 2013-07-31 , Time : 13:46:27 , From IP : 172.29.1.130

ความคิดเห็นที่ : 2
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมสุขภาพด้วยนาฏศิลป์พื้นบ้าน 4 ภาค


Posted by : bor_big , Date : 2013-07-31 , Time : 13:46:47 , From IP : 172.29.1.130

ความคิดเห็นที่ : 3
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมสุขภาพด้วยนาฏศิลป์พื้นบ้าน 4 ภาค


Posted by : bor_big , Date : 2013-07-31 , Time : 13:47:11 , From IP : 172.29.1.130

ความคิดเห็นที่ : 4


   • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวไลพร ศรีวะโล หน่วยส่งเสริมศิลปะและวัฒธรรม ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ โทร.1125
• กำหนดส่งคืนใบสมัครภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2556
• รับจำนวนจำกัด 60 คน


Posted by : bor_big , Date : 2013-07-31 , Time : 13:53:14 , From IP : 172.29.1.130

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น