ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 46 อัตรา
   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 46 อัตรา

ทั้งนี้ ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยการศึกษาหลังปริญญา โทร. 074-451540-2 หรือ 074-429893

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
ดาวน์โหลดใบสมัคร


Posted by : ning_JK , Date : 2013-07-29 , Time : 10:01:46 , From IP : 172.29.15.188

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น