ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

ประกาศการจัดการพื้นที่จอดรถ หอพักปิ่นสงขลา 1,2 และ ดาราคาม 1,2
    เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการสร้างสิ่งดีๆร่วมกัน โปรดตอบใบสอบถาม หรือข้อเสนอแนะ กลับมายังงานอาคารสถานที่ฯ ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 หากไม่ได้รับใบตอบรับ งานอาคารสถานที่จะถือว่าท่านรับทราบและไม่ขัดข้อง
ทั้งนี้ หากได้รับความเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่ง งานอาคารสถานที่ฯ จะดำเนินการในนโยบายดังกล่าว ในวันที่ 20 มิถุนายน 2556 นี้


Posted by : เพชรเกษม , E-mail : (tpichet1@hotmail.com) ,
Date : 2013-05-23 , Time : 16:19:03 , From IP : 172.29.8.159


ความคิดเห็นที่ : 1


   หอดาหลาทั้ง 1 และ 2 ขอแบบนี้บ้างได้ไหมครับ

Posted by : frank , Date : 2013-05-28 , Time : 19:03:47 , From IP : 172.29.2.9

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น