ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ยืนยันเข้าร่วมอบรม ICH-CGP วันที่ 27 พฤษภาคม 2556


   ตามที่หน่วยส่งเสริมฯ กำหนดจัดอบรม ICH-GCP "แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี " วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 8.30-16.30 น. หน่วยส่งเสริมฯได้แจ้งยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมไปยังภาควิชา/หน่วยงาน ของท่านแล้ว สามารถสอบถามได้ที่ภาควิชา/หน่วยงาน หรือ โทร 1157 ค่ะ

Posted by : nuth , Date : 2013-05-23 , Time : 12:29:02 , From IP : 172.29.8.114

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น