ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

************* อย่าคิดว่าไม่สำคัญ.........มาป้องกันยุงลายกันเถอะ *************


   


ขอบคุณที่ติดตามรับชม MedTV PSU

******************************************************
ขณะนี้ ท่านสามารถรับชมข่าว รายการ และสกู๊ปข่าวของ MedTV PSU ผ่าน www.youtube.com
บนไอคอน "ค้นหา" พิมพ์คำว่า medtvpsu แล้ว Enter
******************************************************

http://medtv.medicine.psu.ac.th/

http://www.facebook.com/prmedpsu
งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2013-05-16 , Time : 10:33:04 , From IP : 172.29.2.242

ความคิดเห็นที่ : 1
   จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกรับแจ้งสะสม จังหวัดสงขลา ปี2556 ณ 15 พฤษภาคม 2556
By สมัชญา ปรีชาพานิช


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2013-05-16 , Time : 10:37:43 , From IP : 172.29.2.242

ความคิดเห็นที่ : 2
   http://www.facebook.com/prmedpsu
งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2013-05-16 , Time : 11:14:23 , From IP : 172.29.2.242

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น