ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

สหกรณ์ออมทรัพย์ มอ.จัดพิธีมองทุนการศึกษาบุตรสมาชิก


   ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 11.00 น.
ณ ห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์

ติดต่อสอบถามข้อมูลและร่วมเป็นเกียรติในพิธีได้ที่
คุณพอฤทัย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
โทร. 6933


Posted by : งานเวชนิทัศน์และการจัดประชุม , E-mail : (meetig@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2013-05-15 , Time : 10:59:40 , From IP : 172.29.13.38


ความคิดเห็นที่ : 1


   ข้อแก้หัวข้อเป็น พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ครับ

Posted by : งานเวชนิทัศน์และการจัดประชุม , E-mail : (meeting@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2013-05-15 , Time : 11:11:40 , From IP : 172.29.13.38


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น