ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

****************** ขอเลื่อนกำหนดวันให้บริการรถรับ - ส่ง นักเรียน **********************


   เรียน ผู้ปกครองนักเรียนที่ใช้บริการรถรับ-ส่งนักเรียนทุกท่าน

เนื่องในวันที่ 14-30 พฤษภาคม 2556 นักศึกษาแพทย์ฯ ปี 3 ออกฝึกภาคสนามไปเช้า-กลับเย็น บางกลุ่มพนักงานขับรถยนต์ต้องพักกับนักศึกษาตามสถานที่ออกฝึกภาคสนาม คือ สะกอม,ตะโหมด,เกาะเรียนพัทลุง,พะตง (รถตู้ 4 คัน) ส่วน ควนลัง,ฉลุง,คลองเรียน ไป-กลับ เป็นต้น
ด้วยเหตุข้างต้นหน่วยยานพาหนะ จึงขออนุญาต เริ่มให้บริการรถรับ-ส่งนักเรียน (สายรร.ญว.2/รร.กิติวิทย์ และสาย รร.สุวรรณวงค์/รร.ธิดา ) ในวันที่ 3 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป
หน่วยยานพาหนะ
1110

    **** คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร ***


Posted by : งานประชาสัมพันธ์ , Date : 2013-05-14 , Time : 15:13:12 , From IP : 172.29.2.137

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น