ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

--- ชี้แจงรูปแบบการอบรม EBM นศพ.ปี 5 (15-05-2556) ---


   ชี้แจงรูปแบบการอบรมการแพทย์เชิงประจักษ์ (Evidence-Based Medicine ) นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น.

รูปแบบกิจกรรมให้ นศพ.ทุกคน เตรียมนำเสนอข้อมูลของตนเองขั้นตอนที่ 1-3 เพื่ออภิปรายในกลุ่มย่อย ดังกำหนดการ
• 13.00-13.30 น. บรรยายขั้นตอนที่ 4 และ 5 ห้อง Med 527 ชั้น 5 อาคารแพทยศาสตรศึกษา
• 13.30-16.30 น. แบ่งกลุ่มย่อย อภิปรายการเรียนรู้ขั้นตอนที่ 1-3 กับอาจารย์ประจำกลุ่ม

โดยในกลุ่มย่อยจะเตรียม ไฟล์งานที่ นศพ.ส่งมาทาง E-learning ไว้ให้เพื่อนำเสนอด้วย LCD TV

สอบถามเพิ่มเติม
(big แพทยศาสตรศึกษา โทร.1540-1) ครับ
Posted by : bor_big , Date : 2013-05-14 , Time : 14:38:17 , From IP : 172.29.2.235

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น