ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

ปิดบริการหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ


   

เรียน ผู้ใช้บริการหอสมุดฯ


หอสมุดฯ ปิดบริการ วันจันทร์ ที่ 13 พ.ค. 56 เนื่องในวันพืขมงคลประวัติวันพืชมงคล

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า พิธีแรกนา เป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณตั้งแต่ครั้งสุโขทัยเป็นราชธานี ซึ่งในสมัยนั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเอง เป็นแต่เพียงเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้น ครั้นถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จไปเป็นองค์ประธาน แต่จะมอบอาญาสิทธิให้โดยทรงทำเหมือนอย่างออกอำนาจจากกษัตริย์ และจะทรงจำศีลเงียบ 3 วัน ซึ่งวิธีนี้ได้ใช้ตลอดมาถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา

ต่อมา สมัยรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่ 1 ได้โปรดให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ประกอบพระราชพิธีแรกนาขวัญแทนพระองค์ และมิได้ถือว่าเป็นพิธีหน้าพระที่นั่ง เว้นแต่เมื่อมีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตร สถานที่ประกอบพิธีในตอนแรก ๆ จึงไม่ตายตัว แล้วแต่จะทรงกำหนดให้ ครั้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดมีพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นในพระราชพิธีต่าง ๆ ทุกพิธี ดังนั้น "พระราชพิธีพืชมงคล" จึงได้เริ่มมีขึ้นแต่บัดนั้นมา โดยได้จัดรวมกับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และมีชื่อเรียกรวมกันว่า
"พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ"ที่มา : กระปุกดอทคอม http://hilight.kapook.com/view/23040

Posted by : ยัยแก้ว , Date : 2013-05-08 , Time : 15:32:20 , From IP : 172.29.13.70

ความคิดเห็นที่ : 1


   ..

Posted by : ร่วมด้วยช่วยกัน , E-mail : (yramyong@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2013-05-12 , Time : 09:19:27 , From IP : 172.29.13.179


ความคิดเห็นที่ : 2


   แก้คำผิดจาก พืขมงคล

เป็น พืชมงคล


Posted by : ร่วมด้วยช่วยกัน , Date : 2013-05-12 , Time : 09:21:08 , From IP : 172.29.13.179

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น