ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ใหม่ของวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย


   ขอประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ใหม่ของวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ค่ะ และ บันทึกรวบรวมข่าวคราวเกี่ยวกับ การก้าวสู่ วุฒิบัตร APN (ระบบใหม่) จากคุณ กฤษณา สำเร็จ APN (Nurse Anesthetist) ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Posted by : anothai , Date : 2013-05-05 , Time : 11:00:34 , From IP : 172.29.55.182

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น