ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

ขอเชิญตอบแบบสอบถามประเมิน Web Site หอสมุดฯ


   

เชิญตอบแบบสอบถามประเมิน web Site หอสมุดฯ


หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขอเชิญผู้ใช้บริการที่ใช้งาน เว็บไซต์ ของหอสมุดฯ

ตอบแบบสอบถามประเมิน เว็บไซต์ หอสมุดฯ

เพื่อการปรับปรุง และพัฒนาข้อมูลหน้าเว็บไซต์ให้ตรงตามความต้องการ และ

ความสะดวกในการเข้าใช้แหล่งข้อมูลต่างๆที่หอสมุดฯให้บริการประเมินแบบสอบถามหน้าเว็บไซต์ คลิกประเมินแบบสอบถาม ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ก.ค. 56"
Posted by : ยัยแก้ว , Date : 2013-05-02 , Time : 10:56:22 , From IP : 172.29.13.70

ความคิดเห็นที่ : 1


   

ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่านในการตอบแบบ

สอบถามครั้งนี้ เพื่อจะนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเว็บไซต์

ของฝ่ายหอสมุดฯต่อไป และ ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้


Posted by : ยัยแก้ว , Date : 2013-05-02 , Time : 11:03:12 , From IP : 172.29.13.70

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น