ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ประกาศ นศพ.ปี 5 อบรม EBM ห้อง Med527 วันนี้13.00 น.
   • ประกาศ นศพ.ปี 5 ปีการศึกษา 2556 ทุกคน (รวมทัังที่ขึ้นชั้นช้า) เข้าอบรม EBM วันพุธที่ 13 มีนาคม 2556 ห้อง Med527 ชั้น 5 อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร์ วันนี้ 13.00-16.30 น.
[แพทยศาสตรศึกษา โทร.1540-1]


Posted by : bor_big , Date : 2013-03-13 , Time : 09:04:47 , From IP : 172.29.2.212

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น