ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ต้ อ ง ก า ร ผู้ จัด ทำ รูป เล่ม


   เนื่องจากต้องทำรายงาน และจัดรูปเล่ม เข้าหน้า คำนำ สารบัญ เรียนป.โท แต่พิมพ์คอมช้า และทำงานประจำด้วย จึงต้องการผู้จัดทำรูปเล่มเข้ารายงานคะ

e-mail : coordinate_koi@hotmail.com

** หากกระทู้นี้ ผิดระเบียบของคณะ สามารถลบทิ้งได้ทันทีค่ะ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ **


Posted by : befine , Date : 2012-11-13 , Time : 09:54:47 , From IP : 172.29.16.197

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น