ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

******************* ข่าวคณะแพทย์ เดือน ตุลาคม 2555 *******************
    **** ข่าวคณะแพทย์ เดือนตุลาคม2555 ***

----------------------------------------------
งานประชาสัมพันธฺ์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2012-11-02 , Time : 14:54:11 , From IP : 172.29.2.235

ความคิดเห็นที่ : 1


   

Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2012-11-02 , Time : 14:55:01 , From IP : 172.29.2.235

ความคิดเห็นที่ : 2


   

Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2012-11-02 , Time : 16:38:32 , From IP : 172.29.2.235

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น