ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

เว็บไซต์เครือข่ายแพทย์ยุคใหม่ ใส่ใจ ใฝ่รู้ สู่การสร้างสรรค์สังคม


    เว็บไซต์เครือข่ายแพทย์ยุคใหม่ ใส่ใจ ใฝ่รู้ สู่การสร้างสรรค์สังคม
เครือข่ายแพทย์ยุคใหม่ฯ นี้ ก่อตั้งขึ้นในกลางปี 2553 โดยประธานร่วมฯ พญ.เพ็ญนภา กวีวงศ์ประเสริฐ และ นพ.ศุภชัย ครบตระกูลชัย เพื่อดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และไม่มุ่งเน้นแสวงหากำไร มีกรรมการชุดก่อตั้ง เป็นนักกิจกรรมจากคณะ/วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ทั่วประเทศ ร่วม 20 คน ทั้งแพทย์จบใหม่ และนิสิตนักศึกษาแพทย์ที่ทำงานในเครือข่ายสังคมต่างๆ ปัจจุบัน ดำเนินงานหลักในการทำกิจกรรมถ่ายทอดความรู้-ประสบการณ์ทางการแพทย์อันได้แก่ การจัดงานถ่ายทอดความรู้และการนำเสนอในงานวันจับฉลากแพทย์จบใหม่ทั่วประเทศ ต้นเดือนเมษายน, การทำหนังสือประสบการณ์แพทย์จบใหม่แจกจ่ายแก่แพทย์-ประชาชนผู้สนใจ, การรณรงค์ต่างๆ เช่น การรณรงค์ต่อต้านเหล้า ปลายปี 2553 จ.เชียงราย
ทางเครือข่ายฯ เปิดกว้างในการต้อนรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเข้าร่วมงาน ทำกิจกรรมทางสังคมต่างๆไม่ว่าจะเป็น หมอ หมอฟัน เภสัชกร บุคลากรทางสาธารณสุข ที่เป็นคนรุ่นใหม่ อยากมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงประเทศและสังคมในทางที่ดีขึ้น มาร่วมมือกันเถอะ เพื่อประเทศไทยของเรา
" เครือข่ายแพทย์ยุคใหม่


Posted by : anothai , Date : 2012-11-02 , Time : 10:06:28 , From IP : 61.19.201.19

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น