ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ขอความร่วมมือประหยัดน้ำประปา


   เนื่องจากการะประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)
มีความจำเป็นต้องลดปริมาณการจ่ายน้ำชั่วคราว
(เนื่องจากปริมาณในคลองอุ่ตะเภามีไม่เพียงพอต่อการผลิต)
พร้อมทั้ืงอ่างเก็บน้ำดิบของมหาวิทยาลัยแห้งต่ำกว่าท่อสูบ
จึงทำให้ปริมาณน้ำประปาไม่เพียงพอต่อการผลิตและใช้งาน
จึงขอความกรุณาทุกท่าน
โปรดประหยัดการใช้น้ำและขอขอบคุณในความร่วมมือครั้งนี้Posted by : บังสะหม้อ , Date : 2012-11-01 , Time : 14:47:11 , From IP : 172.29.27.118

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น