ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ประกาศรายชื่อกรรมการคุมสอบและเจ้าหน้าที่รับ-ส่งข้อสอบสนามสอบรร.พานิชการหาดใหญ่
   เรียน กรรมการคุมสอบและเจ้าหน้าที่รับ-ส่งข้อสอบ สนามสอบรร.พานิชฯ

ตามที่ท่านได้สมัครเป็นกรรมการคุมสอบและเจ้าหน้าที่รับ-ส่ง ข้อสอบไว้นั้น ทางหน่วยกิจการนักศึกษาใคร่ขอแจ้งรายชื่อตามประกาศที่แนบมาและขอเชิญประชุมเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการ การดำเนินงานและการประสานงานแต่ละฝ่าย ในวันจันทร์ ที่ 5 พ.ย. 2555 เวลา 15.00 -16.00 ณ ห้องประชุมรร.พานิชยการหาดใหญ่

จึงเรียนมาเพื่อเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวด้วยหน่วยกิจการนักศึกษา


Posted by : nong , E-mail : (rachamno@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2012-10-31 , Time : 09:40:56 , From IP : 172.29.2.89


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น