ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ประกาศรายชื่อกรรมการคุมสอบและเจ้าหน้าที่รับ-ส่งข้อสอบ สนามสอบโรงเรียนญว.แผ่นที่1
    เรียน กรรมการคุมสอบและรับส่งข้อสอบสนามรร.ญว.

ตามที่ท่านได้สมัครเป็นกรรมการคุมสอบและเจ้าหน้าที่รับ-ส่งข้อสอบไว้นั้น
หน่วยกิจการนักศึกษาใคร่ขอเชิญผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศเข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการ การดำเนินงานและการประสานงานแต่ละฝ่าย ในวันอังคาร ที่ 6 พ.ย. 2555 เวลา 16.00 -17.00 น ณ ห้อง 527 ชั้น 5 อาคารแพทยศาสตร์
จึงเรียนมาเพื่อเข้าร่วมประชุม ตาม วัน เวลา และสถานที่ ตามที่กำหนดด้วย


หน่วยกิจการนักศึกษาPosted by : nong , E-mail : (rachamno@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2012-10-31 , Time : 09:28:20 , From IP : 172.29.2.89


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น