ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

ขอแสดงความยินดีกับชาวคณะแพทย์ของเราที่ได้ศิษย์เก่าดีเด่นในงานฉลอง30ปี สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
   1.รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ล๊ธนาภรณ์
2.นพ.บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา
3.รศ.สุภมัย สุนทรพันธ์ (คุณหมอไปประชุมต่างประเทศกลับมารับโล่ห์ไม่ทัน)


Posted by : โณดอทคอม , Date : 2012-10-29 , Time : 09:34:05 , From IP : 172.29.1.52

ความคิดเห็นที่ : 1
   และแสดงความยินดี ผศ.นิวัติ แก้วประดับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน พร้อมด้วยนายกไพร พัฒโน ด้วยครับ

Posted by : โณดอทคอม , Date : 2012-10-29 , Time : 09:37:21 , From IP : 172.29.1.52

ความคิดเห็นที่ : 2


   1. รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์
2.นพ.บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา
3.รศ.สุภมัย สุนทรพันธ์ (คุณหมอไปประชุมต่างประเทศกลับมารับโล่ห์ไม่ทัน)


Posted by : โณดอทคอม , Date : 2012-10-29 , Time : 09:40:05 , From IP : 172.29.1.52

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น