ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

**** พบกันอีกครั้ง ตรวจวัดสายตาฟรี มาตรฐานจักษุแพทย์ ที่คณะทันต วันที่ 31 ตค.****
   ต้องการเช็คสายตา ที่มั่นใจในมาตรฐานการตรวจ
เชิญ พบกับ " แว่นตาคุณภาพ คุณธรรม "
วันพุธที่ 31 ต.ค.55 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ คณะทันตแพทย์ หน้าห้องหอประวัติ


Posted by : ketamine , Date : 2012-10-26 , Time : 06:56:28 , From IP : 172.29.55.151

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น