ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

เรียนเชิญเจ้าหน้าที่และบุคคลากรโรงพยาบาลเป็นอาสาสมัครในงานวิจัย


   เรื่อง เรียนเชิญเจ้าหน้าที่และบุคคลากรโรงพยาบาล
เนื่องด้วยทางสถาบัน NKC ได้จัดทำโครงการวิจัยประโยชน์ของการใช้คำถามที่เป็นรูปแบบชัดเจในการวินิจฉัยโรคกรดไหลย้อนในประชากรไทยที่เป็น dyspepsia เปรียบเทียบกับการตรวจวัดโดยการส่องกล้อง i-scan และการวัดความเป็นกรดด่างในหลอดอาหาร 24 ชั่วโมง
เนื่องด้วยเรายังไม่มีค่าปกติของความเป็นกรดด่างในหลอดอาหารในคนปกติในคนไทย ดังนั้นจึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่และบุคคลากรที่ไม่มีอาการของ
โรคทางเดินอาหารเข้าโครงการ โดยถ้าท่านตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้ จะมีขั้นตอนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับท่านคือ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนบน และการตรวจวัดความเป็นกรดในหลอดอาหาร 24 ชั่วโมง โดยการใส่สายสวยผ่านทางจมูกลงไปในหลอดอาหารให้ปลายสายอยู่เหนือหูรูดหลอดอาหาร 5 เซนติเมตรและมีตัวเก็บวัดข้อมูลด้านนอก และท่านจะได้รับการแนะนำ การปฏิบัติตัวจากพยาบาล การใส่สายสวนวัดความเป็นกรดในหลอดอาหารอาจก่อนให้เกิดอาการรำคาญเล็กน้อยในผู้ป่วยบางราย ไม่มีรายงานภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากการใส่สายสวนวัดความเป็นกรดในหลอดอาหาร 24 ชั่วโมง
หากท่านตัดสินใจเข้าร่วมโครงการและได้รับการตรวจตามข้างต้น จะได้รับค่าตอบแทนจำนวน 3000 บาทต่อคน สนใจติดต่อแพทย์หญิง นิศา เนตินาถสุนทรในเวลาราชการที่ NKC หรือติดต่อที่เบอร์โทร 1965-9
ขอแสดงความนับถือ
คณะผู้วิจัย


Posted by : nkc , Date : 2012-10-22 , Time : 15:20:29 , From IP : 61.19.201.19

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น