ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

*************หากคุณ...คุณ...คุณ....เป็นคนหนึ่งที่อยากมีสีสันในชีวิต****************


   ลองหันมาทางนี้ เรามีข้อเสนอใหม่
ขณะนี้ ชมรมต่างๆ ในคณะแพทยศาสตร์ กำลังเปิดรับสมาชิกใหม่ สอบถามรายละเอียดและสมัคร ได้ตามตัวแทนของแต่ละชมรม ดังนี้

ชมรมดนตรีไทย คุณน้ำใส เสาวพงศ์ / ชาลี มงคลฤดี
โทร 1125

ชมรมโปงลาง คุณน้ำใส เสาวพงศ์ / ชาลี มงคลฤดี
โทร 1125
ชมรมมโนราห์ คุณน้ำใส เสาวพงศ์ /ชาลี มงคลฤดี
โทร 1125
ชมรมศิลปะการเต้นและการแสดง คุณน้ำใส เสาวพงศ์ / ชาลี มงคลฤดี
โทร 1125
ชมรมดนตรีสากลและลีลาศ คุณน้ำใส เสาวพงศ์ / ชาลี มงคลฤดี
โทร 1125
ชมรมเทนนิส คุณน้ำใส เสาวพงศ์ / ชาลี มงคลฤดี
โทร 1125
ชมรมไวโอลิน คุณนงคราญ ชยาภัม
โทร 1143
ชมรมขับร้องประสานเสียง คุณอรวรรณ นวกิจธนสาร
โทร 1393
ชมรมนาฏศิลป์ไทย คุณวไลพร ศรีวะโล
โทร 1125
ชมรมถ่ายภาพ คุณกาญจนพร อรัญดร
โทร 1145
ชมรมเปตอง คุณศิริพร ศรีสวัสดิ์
โทร 1124
ชมรมแอโรบิคแดนซ์ คุณอุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์
โทร 1092
ชมรมมุสลิม คุณขนิษฐา ศรีวรรณยศ
โทร 1769 17
ชมรมฟุตบอล คุณศิริศักดิ์ แก้วฉิมพลี
โทร 1323
ชมรมทัศนศึกษา คุณอภิชาติ แซ่เอ้ง
โทร 19534
ชมรมพุทธศาสน์ คุณประภัสสร ก้องพานิชกุล
โทร1664 ต่อ 113
ชมรมรักษ์สุขภาพตามวิถีตะวันออก คุณปราณี อรุณพันธ์
โทร 1774

ตั้งแต่วันนี้ –วันที่ 31 ตุลาคม 2555


Posted by : pr , Date : 2012-10-18 , Time : 10:59:06 , From IP : 172.29.2.113

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น