ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

กิจกรรมพุธบ่ายวันนี้ พบกับ EBM ห้องทองจันทร์ 14.30 น.
   ขอเชิญคณาจารย์ แพทย์ นักศึกษาแพทย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และผู้สนใจทุกๆ ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการคณะ หัวข้อการแพทย์เชิงประจักษ์ (Evidence-Based Medicine) ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555 เวลา 14.30-16.30 น. ณ ห้องทองจันทร์ฯ พบกับกิจกรรม

1. ร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกวดนำเสนอผลงาน EBM ของ นศพ.ชั้นปีที่ 5 จำนวน 3 คน ที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงาน ได้แก่
- นศพ.ภาวิส ศรีประสิทธิ์
- นศพ.เอกลักษณ์ ธรรมเจริญ
- นศพ.นวพร อัษณางค์กรชัย
โดยรูปแบบการนำเสนอ ผู้นำเสนอนำเสนอในประเด็นของโรคที่สนใจ และนำมาเข้าสู่กระบวนการของ EBM เพื่อตั้งคำถาม ค้นคว้าข้อมูลงานวิจัย ประเมินคุณภาพวารสาร และการนำไปใช้กับผู้ป่วย นำเสนอคนละ 10 นาทีและตอบคำถามจากกรรมการ 5 นาที

2. กิจกรรมแข่งขันตอบคำถามด้าน EBM (โดยผู้สมัครต้องเป็น นศพ.ชั้นปีที่ 4 ถึง 6) รวมทีม 3 คนสมัครเข้าร่วมแข่งขันชิงรางวัล 900, 600, 300, และรางวัลปลอบใจ โดยสามารถสมัครล่วงหน้าได้โดยส่งรายชื่อมาที่ ppanumad@medicine.psu.ac.th หรือสมัครได้ที่หน้างาน (จำกัดจำนวน 6 ทีม)

จัดกิจกรรมโดย โครงการ Promoting evidence-based medicine into clnical practice และงานแพทยศาสตรศึกษา


Posted by : bor_big , Date : 2012-10-17 , Time : 11:07:22 , From IP : 172.29.2.212

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น