ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556


   ตามที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 และดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วนั้น ในการนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โดยท่านสามารถดาวน์โหลดผลการคัดเลือกได้จาก ที่นี่


หน่วยการศึกษาหลังปริญญา


Posted by : ning_JK , Date : 2012-10-16 , Time : 11:33:02 , From IP : 172.29.7.130

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น