ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

สาส์นจากนายกสภาการพยาบาล (พยาบาลเป็นวิชาชีพขาดแคลนของก.พ.)


   
เรียน สมาชิกสภาการพยาบาลทุกท่าน

ตามที่สภาการพยาบาลได้รับ Forward mail เกี่ยวกับการตัดวิชาชีพการพยาบาลออกจากวิชาชีพที่ขาดแคลนนั้น สภาการพยาบาลได้สอบถามเรื่องนี้กับสำนักงานก.พ.โดยตรง สำนักงานก.พ. ได้ตรวจสอบและแจ้งเมื่อวันที่10 เมษายน 2555 ว่า ข้อมูลที่ว่าวิชาชีพการพยาบาลมิใช่วิชาชีพ ขาดแคลนเป็นเรื่องเก่าตั้งแต่พ.ศ.2547-2548 และเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ยังไม่ได้วิเคราะห์ในรายละเอียดของข้อเท็จจริง สำนักงานก.พ.จึงไม่ได้มีการพิจารณาในประเด็นนี้ สาขาพยาบาลศาสตร์ยังอยู่ในListวิชาชีพขาดแคลนของก.พ. ดังนั้น สภาการพยาบาลจึงขอเรียนให้ทราบว่าวิชาชีพ การพยาบาลยังเป็นวิชาชีพที่ขาดแคลน และขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้มีการผลิตเพิ่มอีกปีละ 2,000 คน เป็นเวลา 6 ปี เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข

จึงเรียนให้สมาชิกสภาการพยาบาลทุกท่านได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้น หากสมาชิกมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้จากสภาการพยาบาลโดยตรง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ
นายกสภาการพยาบาล

ตามลิงค์นี้ครับ
สาส์นจากนายกสภาการพยาบาล


Posted by : บวบเองคับ , Date : 2012-04-17 , Time : 22:33:44 , From IP : 172.29.9.67

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น