ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ร.ป.ภ.ประตูหน้าวัดโคกนาว


   เนื่องจาก..มีการปิดทางเข้ามหาวิทยาลัยประตูฝั่งวัดโคกนาวและมีคนหลงเข้ามาเนื่องจากป็นวันแรกๆและ พี่ ร.ป.ภ. "แจ้งว่าห้ามเข้า....."

ข้อชมเชย ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเคร่งครัด

ข้อควรปรับปรุง น้ำเสียงที่ใช้แข็งกระด้างเกินไป (คล้ายตวาด ไม่ใช่ตะโกน)

จึงขอให้ ลดความกระด้างของน้ำเสียงลงอีก นิด จะ ดีมาก


Posted by : amop , Date : 2012-04-14 , Time : 12:11:23 , From IP : 172.29.14.91

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น