ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

รับสมัครนักกีฬาว่ายน้ำ แข่งกีฬาบุคลากรฯ ณ ม.วลัยลักษณ์


   การแข่งขันระหว่าง 17-25 เมษายน 2555

การแช่งขันว่ายน้ำ ทั้งชาย และหญิง แบ่งกลุ่มอายุเป็น
1. รุ่น อายุไม่เกิน 30 ปี
2. รุ่น อายุ 31 – 35 ปี
3. รุ่น อายุ 36 – 40 ปี
4. รุ่น อายุ 41 – 45 ปี
5. รุ่น อายุ 46 – 50 ปี
6. รุ่น อายุ 51 – 55 ปี
7. รุ่น อายุ 56 ปี ขึ้นไป
ประเภทแข่งขันในทุกกลุ่มอายุ คือ
- ฟรีสไตล์ ระยะทาง 50 เมตร
- กรรเชียง ระยะทาง 50 เมตร
- กบ ระยะทาง 50 เมตร
- ผีเสื้อ ระยะทาง 50 เมตร
- ผลัดฟรีสไตล์ ระยะทาง 4x50 เมตร
- ผลัดผสม ระยะทาง 4x50 เมตร

ผู้สนใจ แจ้งขื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน และข้อมูลสำหรับติดต่อ ภายในวันจันทร์ที่่ 27 กพ. นี้ ได้ที่
นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์ นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ โทร 1330-2, 086-4802079
นส. กาญจน์ชิตา (นุ่น) โทร 090-4813097

e-mail: korpchoot@yahoo.com


Posted by : LuvFac , Date : 2012-02-22 , Time : 13:30:44 , From IP : 172.29.11.242

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น