ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

สำหรับผู้สนใจ ไปเนเธอแลนด์
   ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาผู้สนใจ

เข้าร่วมงานเทศกาลพื้นบ้านนานาชาติ ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2555 ผู้สนใจติดต่อ หน่วยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ชั้น 2 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ โทร.1125


Posted by : pr , Date : 2012-02-16 , Time : 14:29:24 , From IP : 172.29.2.113

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น