ความคิดเห็นทั้งหมด : 13

สัมมนาOPD 3 in one ครั้งที่14_ ปี 2555
   โครงการสัมมนาOPD 3 in one ครั้งที่14_ ปี 2555
ย้อนรอยทะเลอันดามันน่านน้ำทะเลตรัง-กระบี่
เพื่อเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สร้างความสามัคคี ความรัก ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรและเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ได้มีโอกาสเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นบุคลากรหอผู้ป่วยนอก 1,2,3 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ รวมทั้งหมด 111 คน

ปีนี้ OPD 3 เป็นเจ้าภาพ
คุณใจปรานี บุญพงษ์ เป็นประธาน


Posted by : OPD , Date : 2012-02-14 , Time : 17:01:34 , From IP : 172.29.1.129

ความคิดเห็นที่ : 1
   ทำพิธีกราบไหว้พระราชบิดา ขอพร ให้การสัมมนาบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ขอให้สมาชิกทุกคนปลอดภัย

กำหนดการเดิมจะลงเรือที่หาดปากเมง เนื่องจากมีการจัดงาน วิวาห์ใต้สมุทร พวกเราก็เลยเปลี่ยนสถานที่เป็น หาดยาว จ. ตรัง แทน


Posted by : OPD , Date : 2012-02-14 , Time : 17:17:59 , From IP : 172.29.1.129

ความคิดเห็นที่ : 2
   เสน่ห์อันดามัน มาทุกครั้งประทับใจทุกครั้ง

Posted by : OPD , Date : 2012-02-14 , Time : 20:41:38 , From IP : 172.29.5.68

ความคิดเห็นที่ : 3
   ถ้ำมรกต ยังงดงามเหมือนเดิม มากไปด้วยผู้คนที่กระหายความงามตามธรรมชาติ

Posted by : OPD , Date : 2012-02-14 , Time : 20:54:26 , From IP : 172.29.5.68

ความคิดเห็นที่ : 4
   ......

Posted by : OPD , Date : 2012-02-14 , Time : 21:10:49 , From IP : 172.29.5.68

ความคิดเห็นที่ : 5
   ถ้ำมรกต-เกาะม้า-เกาะกระดาน

Posted by : OPD , Date : 2012-02-14 , Time : 21:34:53 , From IP : 172.29.5.68

ความคิดเห็นที่ : 6
   ....ง

Posted by : OPD , Date : 2012-02-14 , Time : 21:52:15 , From IP : 172.29.5.68

ความคิดเห็นที่ : 7
   บรรยากาศบนเรือ

Posted by : OPD , Date : 2012-02-14 , Time : 22:20:47 , From IP : 172.29.5.68

ความคิดเห็นที่ : 8


   ภาพเพิ่มเติมค่ะ

Posted by : zoze , E-mail : (rsawita@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2012-02-14 , Time : 23:21:41 , From IP : 172.29.9.95


ความคิดเห็นที่ : 9


   ภาพเพิ่มเติมค่ะ

Posted by : zoze , Date : 2012-02-16 , Time : 22:15:25 , From IP : 172.29.9.115

ความคิดเห็นที่ : 10


   555555

Posted by : zoze , Date : 2012-02-16 , Time : 22:17:24 , From IP : 172.29.9.115

ความคิดเห็นที่ : 11


   @@@@@

Posted by : zoze , Date : 2012-02-16 , Time : 22:24:28 , From IP : 172.29.9.115

ความคิดเห็นที่ : 12
   @@@@@@

Posted by : zoze , Date : 2012-02-16 , Time : 22:25:55 , From IP : 172.29.9.115

ความคิดเห็นที่ : 13


   @@@@

Posted by : zoze , Date : 2012-02-16 , Time : 22:27:49 , From IP : 172.29.9.115

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น