ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ขอเปลี่ยนแปลงห้องอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "หลักการสรุปคำวินิจฉัยโรคตามหลัก ICD-10 และ DRG"


   ขอเปลี่ยนแปลงห้องอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "หลักการสรุปคำวินิจฉัยโรคตามหลัก ICD-10 และ DRG"

เปลี่ยนจากห้องบรรยาย ชั้น 3 (P301) ภาควิชากุมารฯ
เป็นห้องบรรยาย "อติเรก ณ ถลาง" ศูนย์ประชุม คณะแพทยฯ

อบรมวันที่ 6 ก.พ. 2555 เวลา 13.00 - 16.30 น.
วิทยากร : พ.อ.นายแพทย์กนธีร์ สังขวาสี จาก รพ.พระมงกุฎเกล้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
งานเวชระเบียน


Posted by : aonmy , E-mail : (pronanon@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2012-02-06 , Time : 09:09:45 , From IP : 172.29.3.153


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น