ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ประชาสัมพันธ์งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น


   คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 9.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพรรณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถส่งแจ้งรายชื่อได้ที่ โทรศัพท์ 074286657 หรือ 074286654 เบอร์ภายใน 6657 ,6654


Posted by : pukaew , E-mail : (pukaew@gmail.com) ,
Date : 2012-02-03 , Time : 14:31:23 , From IP : 172.29.27.125


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น