ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

┣▇- สัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. “บริการสุขภาพสัตว์เลี้ยง” ฟรี! ตลอดเดือนธันวาคม 2554 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ
   เริ่มกิจกรรม: 01/12/2554
สิ้นสุดกิจกรรม: 30/12/2554


โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม “บริการสุขภาพสัตว์เลี้ยง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล” เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2554

โดยให้บริการ >>>> ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กำจัดพยาธิภายในและภายนอก และ ให้บริการรักษาโรคเบื้องต้นสัตว์เลี้ยง ฟรี ! ระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2554
ณ โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งอยู่ที่อาคารคณะนิติศาสตร์ (หลังเดิม) ด้านหลังสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร. 0 7428 9492 สายภายใน 9492ดูรายละเอียดได้ที่ www.vet.psu.ac.th


Posted by : NiyGolfOO , Date : 2011-11-30 , Time : 10:13:32 , From IP : 172.29.2.116

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น