ความคิดเห็นทั้งหมด : 5

┣▇- พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ๕ ธันวาคม, พิธีเปิดกระเช้าลอยฟ้า / หอดูดาว


   กำหนดการ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าลีการ์เดนท์หาดใหญ่ ถนนเสน่หานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ ๑ - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น.
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ - การแสดงวงโยธวาทิตโรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ - การแสดงวงโยธวาทิตโรงเรียนแสงทองวิทยา
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ - การแสดงวงโยธวาทิตโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ - การแสดงวงโยธวาทิตโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
เวลา ๑๗.๐๐ น. - ผู้ร่วมพิธี ฯ ถึงพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี หน้าห้างสรรพสินค้าลีการ์เดนท์ หาดใหญ่ เข้าแถวตามจุดที่กำหนดหน้าเวที ฯ
เวลา ๑๘.๐๐ น. - การแสดงวงโยธวาทิตจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ
เวลา ๑๘.๓๐ น - ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมขึ้นเวที
- พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน - พุ่มทอง) ของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
เวลา ๑๙.๑๙ น. - นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ประธานในพิธีเดินทางถึงมณฑลพิธี ฯ
- ประธาน ฯ ขึ้นสู่เวทีประดิษฐานพระบรมสาทิสลักษณ์ ฯ
- ประธาน ฯ เปิดกรวยดอกไม้ที่ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ ฯ
- ประธาน ฯ ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน - พุ่มทอง)
- ประธาน ฯ จุดเทียนชัย (เทียนขนาดใหญ่บนเวที ฯ)
- ประธาน ฯ เข้าประจำที่แท่นประธาน ฯ กล่าวถวายพระพร
- ประธาน ฯ กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณตน พร้อมด้วยข้าราชการทุกหมู่เหล่า เสร็จแล้ววงดุริยางค์บรรเลงสรรเสริญ พระบารมี (จบแล้ว)
- ประธาน ฯ รับโคมเทียนนำไปต่อให้หัวหน้าส่วนราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้ร่วมพิธีทั่วไป จุดโคมเทียน
- ประธาน ฯ และผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลงภุมิแผ่นดินนวมินทรมหาราชา และเพลงสดุดีมหาราชา ๒ จบ
- จุดพลุ
- ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์ โดยพร้อมเพรียงกัน
- เสร็จพิธี


Posted by : NiyGolfOO , Date : 2011-11-27 , Time : 09:40:40 , From IP : mx-ll-223.205.59-225.dynamic.3bb.co.th

ความคิดเห็นที่ : 1


   กำหนดการ พิธีเปิดกระเช้าลอยฟ้า และศูนย์วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์นครหาดใหญ่
วันที่ 5 ธันวาคม 2554 ณ บริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์นครหาดใหญ่
สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2554

เวลา 08.00 น. - แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน พนักงานเทศบาล และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
เวลา 08.30 น. - ประธานถึงบริเวณพิธี (ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่)
เวลา 08.39 น. - พิธีพราหมณ์
- บวงสรวง / อ่านโองการ
เวลา 09.29 น. - ประธานถวายคำนับ และเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์
- ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
- พิธีสงฆ์
เวลา 09.59 น. - ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ (นายสุรชาติ เล็กขาว) กล่าวรายงาน
เวลา 10.09 น. - นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ (ดร.ไพร พัฒโน) กล่าวเปิด และตัดริบบิ้นเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์นครหาดใหญ่ และกระเช้าลอยฟ้าตามลำดับ
- กิจกรรมรอบปฐมฤกษ์
- นำชมกิจกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์นครหาดใหญ่
- นำชมทัศนียภาพเมืองหาดใหญ่จากกระเช้าลอยฟ้า
- เสร็จพิธี


Posted by : NiyGolfOO , Date : 2011-11-27 , Time : 09:41:27 , From IP : mx-ll-223.205.59-225.dynamic.3bb.co.th

ความคิดเห็นที่ : 2
   -

Posted by : NiyGolfOO , Date : 2011-11-27 , Time : 09:48:11 , From IP : mx-ll-223.205.59-225.dynamic.3bb.co.th

ความคิดเห็นที่ : 3
   -

Posted by : NiyGolfOO , Date : 2011-11-27 , Time : 09:49:56 , From IP : mx-ll-223.205.59-225.dynamic.3bb.co.th

ความคิดเห็นที่ : 4
   -

Posted by : NiyGolfOO , Date : 2011-11-27 , Time : 09:50:44 , From IP : mx-ll-223.205.59-225.dynamic.3bb.co.th

ความคิดเห็นที่ : 5


   ข้อมูลเพิ่มเติม
>> https://www.facebook.com/praipattano (FB นายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่)


Posted by : NiyGolfOO , Date : 2011-11-27 , Time : 09:53:05 , From IP : mx-ll-223.205.59-225.dynamic.3bb.co.th

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น