ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

หน่วยยานพาหนะ : ปรับเปลี่ยนวิธีการชำระเงินค่าน้ำมันรถและค่าธรรมเนียมการใช้รถ


   เรียน หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วยและผู้ขอใช้รถงานสวัสดิการทุกท่าน

ตามที่มอ.351.3.2/1224 ลงวันที่ 27 กันยายน 2554 คณบดีอนุมัติให้หน่วยยาน
พาหนะปรับเปลี่ยนวิธีการชำระเงินค่าน้ำมันรถและค่าธรรมเนียมการใช้รถ
หน่วยยานพาหนะจึงขอแจ้ง ผู้ขอใช้รถยนต์ไปงานสวัสดิการทุกท่าน ให้ไปชำระ
เงินก่อนเดินทางอย่างน้อย 2 วันทำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

หน่วยยานพาหนะ
1110


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด


Posted by : @^0^@ , Date : 2011-10-04 , Time : 10:38:50 , From IP : 172.29.1.214

ความคิดเห็นที่ : 1


   เรื่องนี้จะเวียนแจ้งทุกหน่วยงานทางเมลล์หรือไม่ เพราะเป็นเรื่องสำคัญที่หน่วยงานควรรู้โดยทั่วกัน

Posted by : กะตัง , Date : 2011-10-06 , Time : 10:55:59 , From IP : 172.29.3.194

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น
>>>>> Page loaded: 0.002 seconds. <<<<<