ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

-- ประกาศผลการคัดเลือกผลงาน EBM นศพ.ปี 5 --


   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโครงการ Promoting Evidence-Based Medicine into Clinical Practice ในวันที่ 26/09/2554 ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผลงานด้านการแพทย์เชิงประจักษ์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ที่ผ่านการเรียนรู้ทั้ง 5 ขั้นตอนของ EBM จากนักศึกษาทั้งชั้นปีเหลือเพียง 5 คน เพื่อประกวดนำเสนอผลงานในกิจกรรมวิชาการคณะชิงทุนการศึกษาและเกียรติบัตร ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2554 เวลา 14.30-16.30 น. ณ ห้องทองจันทรฯ ดังรายชื่อ

นศพ.กันตภณ วิลัยรัตน์
นศพ.ภาวิตา สุนทรรักษ์
นศพ.สุภกัญ สุวรรณศรี
นศพ.สุจิตรา ชูช่วย
นศพ.หรรษา ศรีพงษ์พันธุ์กุล

*ขอให้ นศพ.ที่มีรายชื่อดังกล่าวติดต่อกับงานแพทยศาสตรศึกษา (พี่บิ๊ก) โทร.1540-1


Posted by : bor_big , Date : 2011-09-26 , Time : 14:10:30 , From IP : 172.29.2.106

ความคิดเห็นที่ : 1
   Poster

Posted by : bor_big , Date : 2011-09-28 , Time : 16:19:22 , From IP : 172.29.2.106

ความคิดเห็นที่ : 2
   -

Posted by : bor_big , Date : 2011-09-28 , Time : 16:22:21 , From IP : 172.29.2.106

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น