ความคิดเห็นทั้งหมด : 15

กลุ่มสัมพันธ์ชาวอายุรศาสตร์ รุ่นที่ 2 ณ เกาะสมุย 12-14 ส.ค. 54
   เดินออกกำลัง

Posted by : กะตัง , E-mail : (dnuansaw@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2011-08-16 , Time : 18:12:02 , From IP : 172.29.3.194


ความคิดเห็นที่ : 1
   ผู้ร่วมเดินทางและผู้นำทางของเรา

Posted by : กะตัง , Date : 2011-08-16 , Time : 18:15:32 , From IP : 172.29.3.194

ความคิดเห็นที่ : 2
   รับประทานอาหาร ท่ามกลางลมทะเลและชายหาด

Posted by : กะตัง , Date : 2011-08-16 , Time : 18:17:41 , From IP : 172.29.3.194

ความคิดเห็นที่ : 3
   พักผ่อน ทำสมาธิ

Posted by : กะตัง , Date : 2011-08-16 , Time : 18:19:50 , From IP : 172.29.3.194

ความคิดเห็นที่ : 4
   เดินทางต่อไป

Posted by : กะตัง , Date : 2011-08-16 , Time : 18:21:58 , From IP : 172.29.3.194

ความคิดเห็นที่ : 5
   **

Posted by : กะตัง , Date : 2011-08-16 , Time : 18:24:39 , From IP : 172.29.3.194

ความคิดเห็นที่ : 6
   ***

Posted by : กะตัง , Date : 2011-08-16 , Time : 18:26:39 , From IP : 172.29.3.194

ความคิดเห็นที่ : 7
   ทันสมัย

Posted by : กะตัง , Date : 2011-08-16 , Time : 18:29:45 , From IP : 172.29.3.194

ความคิดเห็นที่ : 8
   เกมส์ท้าประลอง แพทย์ VS เจ้าหน้าที่

Posted by : กะตัง , Date : 2011-08-16 , Time : 18:33:09 , From IP : 172.29.3.194

ความคิดเห็นที่ : 9
   สู้ๆๆ

Posted by : กะตัง , Date : 2011-08-16 , Time : 18:36:15 , From IP : 172.29.3.194

ความคิดเห็นที่ : 10
   ***

Posted by : กะตัง , Date : 2011-08-16 , Time : 18:38:04 , From IP : 172.29.3.194

ความคิดเห็นที่ : 11
   ***

Posted by : กะตัง , Date : 2011-08-16 , Time : 18:39:39 , From IP : 172.29.3.194

ความคิดเห็นที่ : 12
   ***

Posted by : กะตัง , Date : 2011-08-16 , Time : 18:40:59 , From IP : 172.29.3.194

ความคิดเห็นที่ : 13
   ***

Posted by : กะตัง , Date : 2011-08-16 , Time : 18:42:17 , From IP : 172.29.3.194

ความคิดเห็นที่ : 14
   ผู้นำ

Posted by : กะตัง , Date : 2011-08-16 , Time : 18:44:51 , From IP : 172.29.3.194

ความคิดเห็นที่ : 15
   ไหว้พระใหญ่...ขอพร

Posted by : กะตัง , Date : 2011-08-16 , Time : 18:47:20 , From IP : 172.29.3.194

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น