ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

มือถือ Android ไม่สามารถ download app จาก Android market ได้


   มี user แจ้งมาครับ และตอนนี้ได้ทดสอบแล้ว ที่ฝ่าย IT ก็ไม่สามารถ load ได้เหมือนกัน ลองเช็คอุปกรณ์ดูแล้ว ไม่พบปัญหาใด ๆ ที่ระดับคณะ จึงแจ้งไปทาง Computer Center ของมหาิวิทยาลัย ปรากฎว่าพบปัญหาเดียวกัน ทางมหาวิทยาลัย จะหาทางแก้ไขให้ครับ

Posted by : garnet , Date : 2011-05-10 , Time : 16:48:06 , From IP : 172.29.1.92

ความคิดเห็นที่ : 1


   update ความคืบหน้าจากทาง CC PSU ครับ

********************************************
สวัสดีครับ ทุกท่าน

ได้ทดสอบ telnet 182.50.95.88 80 ในสภาวะปรกติที่เป็นปัญหาในขณะนี้ คือ การติดต่อไปยัง
ปลายทางนี้ ถูกเราต์ ออกทาง UniNet พบว่า มีแต่ SYN Packet ส่งออกไป แต่ไม่ได้รับ ACK ตอบ
กลับมา

จากนั้น ได้กำหนดให้ 182.50.95.88 เราต์ ออกทาง 3BB ดู พบว่า สามารถสร้าง 3-Way
Handshake
สำเร็จ

ตอนนี้ ไม่ทราบว่า ปัญหาอยู่ที่จุดใด ที่อยู่นอกมหาวิทยาลัยออกไป โดยในวันพรุ่งนี้ จะกำหนดให้
การดาวน์โหลด Application ของ Andriod ใช้งานผ่านเส้นทาง 3BB เพื่อให้สามารถใช้งานได้
และขณะเดียวกันก็จะประสานงานไปทาง UniNet เพื่อทำการทดสอบ และหาสาเหตุของปัญหาต่อไป

เรียนเพื่อทราบครับ
SH.

On 5/10/2011 4:46 PM, Tipaporn Pattanasiri wrote:
> เรียนผู้เกี่ยวข้อง
>
> เนื่องจากได้รับแจ้งจากคุณโกเมน ทราบว่าปัญหาการดาวน์โหลด Application ของ
> Andriod ไม่ได้มีปัญหาแค่หอพักประสานใจ แต่เป็นที่อื่น ๆ ด้วยได้แก่ คณะแพทยฯ, วิศวฯ คอม,
> ศูนย์คอมฯ (คุณชินสีห์ช่วยทดสอบโหลด Application ของ Andriod ให้) นอกจากนี้ได้ลองดึง
> ข้อมูลจาก Palo Alto (Ufw) พบว่ามีรายการ incomplete ของ 80/TCP จากการเฝ้าระวัง
> IP ที่คุณโกเมนแจ้งว่าใช้ทดสอบโหลด Application ดังนี้
>
> Receive Time Type From Zone To Zone Source Destination From Port To Port
> Protocol Application Action Rule Ingress I/F Egress I/F Bytes Virtual
> System
> 05/10 16:06:44 end InPSU OutPSU 172.29.26.235 182.50.95.88
> 51593 80 tcp incomplete allow Out_http_allow_src ethernet1/6
> ethernet1/5 74 vsys1
> 05/10 16:06:31 end InPSU OutPSU 172.29.26.235 182.50.95.88
> 51593 80 tcp incomplete allow Out_http_allow_src ethernet1/6
> ethernet1/5 74 vsys1
> 05/10 16:06:25 end InPSU OutPSU 172.29.26.235 182.50.95.88
> 51593 80 tcp incomplete allow Out_http_allow_src ethernet1/6
> ethernet1/5 148 vsys1
> 05/10 16:04:52 end InPSU OutPSU 172.29.26.235 182.50.95.220
> 50802 80 tcp incomplete allow Out_http_allow_src ethernet1/6
> ethernet1/5 74 vsys1
> 05/10 16:04:40 end InPSU OutPSU 172.29.26.235 182.50.95.220
> 50802 80 tcp incomplete allow Out_http_allow_src ethernet1/6
> ethernet1/5 74 vsys1
> 05/10 16:04:34 end InPSU OutPSU 172.29.26.235 182.50.95.220
> 50802 80 tcp incomplete allow Out_http_allow_src ethernet1/6
> ethernet1/5 148
>
> ด้วยเหตุนี้จึงอยากรบกวนผู้เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจาก สาเหตุใด
>
> ขอบคุณมากค่ะ
>
> ทิพาพร
*****************************************


Posted by : garnet , Date : 2011-05-11 , Time : 08:32:08 , From IP : 172.29.1.92

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น