ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

ระบบอินเตอร์เน็ตห้องสมุดและฝั่งหอพักใช้งานได้แล้วครับ


    ระบบอินเตอร์เน็ตห้องสมุดและฝั่งหอพักใช้งานไม่ได้ เพราะอุปกรณ์เสียจากระบบไฟฟ้ากระชาก ตอนนี้เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ ใช้งานได้แล้วครับ

Posted by : Henry , E-mail : (kpongkan@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2011-04-07 , Time : 10:40:01 , From IP : 172.29.1.95


ความคิดเห็นที่ : 1


   เปลี่ยนแล้ว ระบบ zone ห้องสมุด/หอพักบินหลา ไม่เสถียร วันนี้จึงทำการเปลี่ยน UPS และ Network Switch อีกครั้ง เป็นอุปกรณ์รุ่นใหม่

Posted by : garnet , Date : 2011-04-08 , Time : 11:47:47 , From IP : 172.29.1.92

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น